De afgelopen 25 jaar is het huismussenbestand dramatisch achteruit gegaan. Huismussen leven al eeuwenlang in de nabijheid van mensen. Ze broeden onder de daken van huizen en stropen het platteland af, waar ze leefden van gemorste granen of andere oogstresten in het najaar.

 

De daken van huizen zijn meer en meer ontoegankelijk voor de huismus .

 

Minstens zo belangrijk is dat er tijdens de winter nog minder wilde planten en oogstresten op de akkers aanwezig zijn, omdat de akkers er vroeger tijdens de winter  - nog veel vaker dan heden het geval is - braak bij lagen. Gezonde lekkernijen zoals zaden van wilde planten als melganzevoet of weegbree, of bladeren van vogelmuur,... toverden de akkers vroeger tijdens de winter om tot gedekte tafels waar vogels massaal eten vonden. Nu beletten veel gekweekte gewassen zoals wintergraan  - die in tegenstelling met zomergraan reeds in het najaar wordt gezaaid - dat vogels tijdens de winter nog eten vinden op akkers.

 

Natuurpunt Damme wilt de achteruitgang van de mussen stoppen. Daarom zoekt Natuurpunt een honderdtal liefhebbers om in de winter van 2014-2015 dagelijks mussen te voederen.

Deze vrijwilligers moeten op regelmatige basis een mussenpaar in de tuin zien en moeten de tijd hebben om regelmatig de voederplank en drinkschotel te controleren in de winter.

 

 

Dit initiatief is een voortvloeisel uit het biodiversiteitscharter dat Natuurpunt Damme afsloot met de stad Damme en stelt zich als doel om allerlei info over mussen

 

1)  aan te reiken aan geïnteresseerden en deze ook uit te wisselen

 

2) info te verzamelen over mussen te Damme (soorten, populatiegrootte, wie beschermt ze graag,....,...)

 

3) om met deze info aan de slag te gaan teneinde gerichte beschermingsmaatregelen te nemen (nestgelegenheid; voederen; ringwerk, beleidsvoorstellen,...). 

 

Meer info? Klik op de mus(sen)