De watervogels die geteld worden zijn uiteraard alle eenden (wilde eend, smient, krakeend,kuifeend, slobeend, ..... en soms pijlstaart), waterhoen, meerkoet, dodaars, fuut, zilverreiger (groot en klein), enz...

 

Vanaf half oktober starten de maandelijkse watervogeltellingen. Met kijker en telescoop wordt, meestal in verschillende groepen, de polder en de waterlopen afgespeurd. Door een gelijktijdige telling in de ganse Oostkustpolder worden dubbeltellingen vermeden. Alleen rustende en fouragerende vogels worden geteld, vliegende exemplaren komen niet voor op de tellijsten.

 

Alle gegevens worden dan doorgegeven aan de regio-verantwoordelijke die alles nauwkeurig bijhoudt. Op deze manier komen we heel wat te weten over aantallen, populatiedichtheid, trek, ....